İnşirah Suresi

İnşirah Suresi

Bismillâhirrahmânirrahîm

1- Elem neşrah leke sadrek

2- Ve vada’na ‘anke vizreke

3- Elleziy enkada zahreke

4- Ve refa’na leke zikreke

5- Feinne me’al’usri yüsren

6- İnne me’al’usri yüsren

7- Feiza ferağte fensab

8- Ve ila rabbike ferğab

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

1. (Resûlüm!) Senin (Kalbine dayanıklılık ve ferahlık vermek ve hikmetle doldurmak için) göğsünü açıp genişletmedik mi?

2-3. Sırtına ağır gelmiş (belini bükmüş) olan yükünü senden indir(ip hafiflet)medik mi?

4. Senin namını da (dünya ve âhirette) yükseltmedik mi?

5. Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

6. Gerçekten (yine) o (geçen) güçlükle beraber bir kolaylık (daha) vardır.

7. O halde (bir iş ve ibadeti bitirip) boş kaldığın zaman, hemen (başka bir işe/ibadete) koyul.

8. Ve (her işinde) ancak Rabbine rağbet et (O’na sarıl ve O’ndan iste).

Mushaftaki sıralamada 94.cü, iniş sırasına göre on ikinci suredir.
Duhâ sûresinin ardından , Asr sûresinden öncesinde Mekke’de nazil olmuştur.
Suyûtî, Sûrenin, müşriklerin mü’minleri fakirlikleri sebebiyle ayıplamaları üzerine nazil olduğunu söyler.
“İnşirâh” açılmak, genişlemek, sevinmek manalarına gelir .
Duhâ sûresinden ardından Mekke’de inmiştir. 8 ayetten oluşmaktadır.
İnşirah Suresi Peygamberimizin, çocukluğunda risalete hazırlamak üzere kalbinin açılıp arıtılmasından söz edilmektedir.
Bununla Birlikte , onun getirdiği dindeki kolaylıklara uyarı çekilerek Allah’a şükretmeye teşvik edilmektedir.